Postavili jsme alternativu školky pro okamžitou kapacitu 9 dětí. Nabízíme respektující přístup, prostor je navrhován podle principů FENG SHUI a souzníme s filozofií Marie Montessori. Pořádáme vzdělávací akce pro děti i dospělé.

Individuální docházka


Vzdělání, výchova, péče

Malý kolektiv dětí