Postavili jsme alternativu školky pro okamžitou kapacitu 9 dětí.

Nabízíme respektující přístup, prostor je navrhován podle principů FENG SHUI a souzníme s filozofií Marie Montessori. Pořádáme vzdělávací akce pro děti i dospělé.

Individuální docházka


Vzdělání, výchova, péče

Malý kolektiv dětí

Děti u nás mají celoroční stravu ZDARMA.

Dokumenty pro rodiče zašleme na Email nebo je dostanete v tištěné podobě na osobní schůzce.

Rodiče vyplní tyto základní dokumenty

  • Evidenční list
  • Potvrzení od lékaře
  • Smlouva

Školné si lze odečíst z daní:  

13 350 Kč za rok 2019 a 14 600 Kč za rok 2020