Postavili jsme alternativu školky pro okamžitou kapacitu 9 dětí.

Pořádáme umělecké a vzdělávací akce pro děti i dospělé. 

Nabízíme konzultační hodiny pro rodiny i pedagogy.

PROGRAM VŠESTRANNÝ ROZVOJ DĚTÍ

Docházka za 500 Kč/den-profesionální vedení