Postavili jsme alternativu školky pro okamžitou kapacitu 9 dětí.

Nabízíme respektující přístup, prostor je navrhován podle principů FENG SHUI a souzníme s filozofií Marie Montessori. Pořádáme vzdělávací akce pro děti i dospělé.

Individuální docházka


Vzdělání, výchova, péče

Malý kolektiv dětí

Děti s docházkou od 8.00 do 14.30 u nás mají celoroční stravu ZDARMA.

Dokumenty pro rodiče zašleme na Email nebo je dostanete v tištěné podobě na osobní schůzce.

Rodiče vyplní tyto základní dokumenty

  • Evidenční list
  • Potvrzení od lékaře
  • Smlouva

Školné si lze odečíst z daní:  13 350 Kč za rok.

Do Dětské skupiny Žabka děti potřebují náhradní podepsané oblečení a vhodnou obuv, která umožňuje přirozený pohyb a dobře se obouvá. Oblečení i boty prosím přizpůsobte dětem. Podpoříte tak samostatnost a dítě se cítí být ve svém životě úspěšné.