Chcete připravit své dítě na nástup do většího kolektivu?
Zakládám si na profesionálním přístupu, čerpám z desetileté praxe u dětí a předávám cenné zkušenosti do Vašich životů. 

Kdy: středa od 9.00 do 11.30 (10 hodin měsíčně)

2.000 Kč školné včetně stravy - školné si lze odečíst z daní

Docházku prosím uhraďte vždy k 15. dni předcházejícího měsíce a označte ji jménem dítěte + měsícem docházky. Platba za docházku se nevrací ani nepřevádí.

Číslo účtu : 26 00 97 67 27 / 2010 

Silvie Kappelová (skolka.zabka@seznam.cz)