Ceník platný do června 2020  
Sleva na dani za rok 2019 je 13 350 Kč !!!!

Adaptační program (středa) - 2.000 Kč (4x500 Kč/den)

9.00-12.00

Docházka 2 dny v týdnu - 4.000 Kč ( 8x500 Kč/den)

8.00-14.30

Ceník od června 2020

Docházka 2 dny v týdnu - 4.000 Kč (8x500 Kč/den)

8.00-13.00

Dohodou lze docházet na 1 den v týdnu - 500 Kč / den včetně stravy 

Každá další hodina: 80 Kč

Frekvence návštěvnosti: 40 hodin měsíčně

Strava je zahrnuta v ceně docházky

Věková kategorie: 2 roky, 3 roky, 4 roky

Kapacita: 6 dětí / 1 učitelka

Sleva na dani za rok 2020 je 14 600 Kč !!!

Číslo účtu : 2600976727 / 2010

Docházku prosím uhraďte vždy k 15. dni předcházejícího měsíce a označte ji jménem dítěte + počtem dnů + měsícem docházky. Platba za docházku se nevrací ani nepřevádí. V ceně docházky nejsou uvedeny akce a kurzy.

Školné si od 1. 11. 2018 lze odečíst z daní. Jsme zapsáni v evidenci dětských skupin u MPSV.

Provoz je plně hrazen rodiči. Nečerpáme dotace.

Angličtina s Dashou - kurz angličtiny od 3 let / září-červen