Ceník platný do června 2020
Sleva na dani za rok 2019 je 13 350 Kč !!!!

Adaptační program (středa)

9.00-12.00

4x500 Kč/den

2.000 Kč

DS pro nejmenší děti (úterý a čtvrtek)

8.00-14.30

8x500 Kč/den

4.000 Kč

leden - červen (40 dní docházky)
Od 23. 6. do 6. 7.  /  DOVOLENÁ

LETNÍ PROVOZ A ŠKOLNÍ ROK 2020

2 dny v týdnu v Dětské skupině / 7.30-12.30 nebo 8.00-13.00 / 4.000 Kč  
Dohodou lze docházet na 1 den v týdnu - 500 Kč / den včetně stravy 

Každá další hodina v DS: 80 Kč

Frekvence návštěvnosti: 40 hodin měsíčně
Strava je zahrnuta v ceně docházky
Věková kategorie: 2 roky, 3 roky, 4 roky
Kapacita: 6 dětí / 1 učitelka
Sleva na dani za rok 2020 je 14 600 Kč !!!

Číslo účtu : 2600976727 / 2010

Strava je zahrnuta v ceně docházky. Docházku prosím uhraďte vždy k 15. dni předcházejícího měsíce a označte ji jménem dítěte + počtem dnů + měsícem docházky. Platba za docházku se nevrací ani nepřevádí. V ceně docházky nejsou uvedeny akce a kurzy.

Školné si od 1. 11. 2018 lze odečíst z daní. Jsme nově zapsáni v evidenci dětských skupin u MPSV. Provoz DS je plně hrazen rodiči. Nečerpáme dotace.

Angličtina s Dashou - kurz angličtiny od 3 let / září-červen