Ceník platný do června 2020


1 den v týdnu včetně stravy

8.00-12.00 (do 14.30 dohodou)

4x500 Kč/den

2.000 Kč

2 dny v týdnu včetně stravy

8.00-14.30

8x500 Kč/den

4.000 Kč

2 dny v týdnu bez stravy

8.00-16.00                                                                       

8x500 Kč/den

4.000 Kč

3 dny v týdnu (po,ut,st) včetně stravy

8.00-12.00

12x400 Kč/den

4.800 Kč

1 hodina: 150 Kč - adaptace, individuální docházka

Číslo účtu : 2600976727 / 2010

Oběd + 2 svačinky - 50 Kč/den 

Děti, které odchází nejpozději v 14.30, mají po celý rok stravu ZDARMA.

Docházka - docházku prosím uhraďte vždy k 15. dni předcházejícího měsíce a označte ji jménem dítěte + počtem dnů + měsícem docházky. Platba za docházku se nevrací ani nepřevádí. V ceně docházky nejsou uvedeny akce mimo provozovnu.

Školné si od 1. 11. 2018 lze odečíst z daní. Jsme nově zapsáni v evidenci dětských skupin u MPSV. Provoz DS je plně hrazen rodiči. Nečerpáme dotace.

Angličtina s Dashou 2 - Každé úterý od 14.30 do 15.30 - 35 lekcí - 3.500 Kč

Za odložené věci neručíme. Nenoste prosím zbytečné předměty, hračky, odrážedla či jiné cennosti. Nejen, že to vytváří mezi dětmi konflikty, ale podporujeme tímto nevědomě majetnické chování u dětí. Děti potřebují často víc, než jen materiální zajištění. Pocit jistoty, bezpečí, lásku, přátelský kolektiv, autentického učitele a smysl pro humor.