Léčivé pobyty pro rodiny / připravujeme

Připravujeme jednodenní nebo víkendové léčivé pobyty pro rodiny, hudební a sportovní akce ve spolupráci s rekreačním areálem

www.motylek-rekreace.cz


Pravidelný celodenní lesní klub 1 x týdně pro rodiče s dětmi od 0 do 6 let od září 2020.


Výhodou je možnost ubytování s jídelnou.


Kdyby se nám jako společnosti podařilo ozdravit vztah dětí k přírodě a naučit je, jak venkovního prostředí využít pro životní inspiraci i relaxaci, zásadně bychom přispěli k ozdravení světa, ve kterém žijeme.

Pobyt v přírodě je základní životní potřebou. Nedostatečná možnost kontaktu s venkovním prostředím ohrožuje zdravý dětský vývoj v mnoha ohledech. Podílí se na nedostatečné imunitě, snížené pohyblivosti, přibývající obezitě, ale stejně tak i na ubývající schopnosti improvizace a manuální zručnosti. Potlačuje plné rozvinutí sociálních schopností a přispívá k problémovému chování včetně typických abnormalit, jakými jsou hyperaktivita, impulzivita nebo problémy se soustředěním.

Dítě pro svůj zdravý vývoj nezbytně potřebuje, aby bylo obklopeno podněty působícími na všechny jeho smysly. Když sedí doma a sleduje ´realitu´ jen na televizní obrazovce nebo na monitoru počítače, působí na něj pouze vizuální a akustické podněty, které přijímá pasivní formou. Chybí interakce. Umělé vizuální a akustické informace neodpovídají tomu, jak svět ve skutečnosti vypadá a dítě si o světě vytváří zkreslený obraz.

Nejde o to, aby děti pobyt venku vnímaly jako nabídku zábavy, ale aby kontakt s přírodou braly jako základní životní potřebu srovnatelnou s potřebou jídla a spánku. Pokud se naši potomci nesžijí se svým nitrem už v dětském věku a nenajdou přístup k vnitřním zdrojům, které jim pomohou překonávat běžné obtíže a krize, vzniká vysoká pravděpodobnost pro jejich zásadní problémy v dospělém věku. Užívání digitálních médií má negativní vliv na vývoj mozku. Děti mohou mít problém s vyjádřením myšlenek, mají menší slovní zásobu, a hůře koncentrují pozornost. Tím, že jen pasivně přijímají informace, ztrácejí slovní fantazii a nebývají tvůrčí.