Dětská skupina pro nejmenší děti 2-4

Rytmus dne v miniškoličce (DS) je založen především na individuální práci dětí.

8.00-10.00 

příchod dětí, příprava svačinek dětmi, společné aktivity dle zájmu skupiny, nabídka společného vzdělávacího bloku na elipse

10.00-12.00

pobyt venku, hygiena, oběd

12.00-14.30 

odpočinek a relaxace (spánek dle potřeb), odchod domů, příprava svačinek dětmi

Učíme se to, co potřebujeme do života. Respektujeme vývojové potřeby dětí a jsme si vědomi rozdílnosti těchto potřeb. Pravidla ve skupině jsou nastavena tak, aby nám všem bylo dobře. Učitel je průvodce a ukazuje směr. Dítě již dělá věci samo, bez pomoci dospělého. Učí se sebekázni, disciplíně a samostatnosti.

Učitel ustupuje do pozadí a je "pouze" průvodcem v připraveném prostředí, kde dítě samo rozvíjí své schopnosti. Vnitřní potřeba "něčemu se naučit" se vyvíjí v tzv. senzitivních fázích

Jde o určitá období, v nichž je dítě zvlášť citlivé pro vnímání a chápání určitých jevů vnější reality. Jsou to např. senzitivní fáze pro rozvoj pohybových činností, řeči, morálního cítění atd. Úkolem vychovatele je připravovat podněty a prostředky specifické pro tyto fáze.

Sleva na dani v roce 2019 ve výši 13 350 Kč ročně a 14 600 v roce 2020.

Děti potřebují do miniškolky vlastní fotky k označení věcí.

5 fotek - šatna, ručník, svačina, židle a prostor pro odpočinek.