Silvie Kappelová

Zakladatelka Žabky, učitelka, lektorka, máma

Když Vám projde životem 300 dětí, mění to Vaše vnímání. 

Novostavba školky byla otevřena 1. 11. 2017 ale Žabka již existuje od roku 2011. Tento nápad vznikl v době, kdy jsem odešla ze státní školky a chtěla pracovat s dětmi jinak. Hlavním pohonem pro mě je respektující přístup, který není pouze ve slovech. Je potřeba vnímat širší souvislosti a stát se pozorovatelem sebe a svého okolí, pomoci dětem jiným přístupem a aplikovat potřebné metody do praxe. V rámci vzdělávání jsem své pedagogické znalosti rozšířila o kvalitní kurzy (akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy) v oblasti muzikoterapie pro děti i dospělé, HANDLE přístupu 1, instruktor v oblasti fitness (získání odborné kvalifikace - zaměřeno na cvičení a stravování nejen dětí) a Montessori pedagogiky 0-6.

Vystudovala jsem SPGŠ v Přerově, pracovala ve státních školkách a od roku 2011 v oblasti vzdělávání předškolních dětí působím soukromě. Náplní práce je provozování dětské skupiny, individuální práce s dětmi 2-6, pořádání seminářů, workshopů, besed pro veřejnost a umělecká činnost (tanec, zpěv, malba, dramatizace). Montessori pedagogika je mým koníčkem od doby, co se mi narodila dcerka a stále prohlubuji své znalosti. V příštím roce budu tuto metodu aplikovat v praxi společně s využitím technik HANDLE přístupu.

Montessori pedagogika chápe dětství jako jedno z nejdůležitějších období člověka. Děti jsou schopny dosáhnout vlastního rozvoje jen tehdy, pokud jsou vychovávány v podnětném a připraveném prostředí a je-li k nim přistupováno s respektem, úctou a láskou, což ovšem nejde bez znalostí jejich senzitivních fází a vývojové psychologie. Učení je založeno na aktivitě dítěte. Dítě je organizátorem vlastního poznání. Sám nebo s pomocí učitele musí přijít na zákonitosti či chybu. Respektováno je individuální tempo. Velkou roli zde hraje vlastní odpovědnost dítěte.

HANDLE vidí chování člověka jako způsob komunikace a náš úkol není toto chování dostat pod kontrolu, ale pochopit a najít jeho příčinu. Vrtí se dítě na židli proto, že je neposlušné, nebo má prostě zvýšenou citlivost hmatového smyslu a když sedí na tvrdé židli, jeho pocit je, jako když sedí na jehlách?

HANDLE staví na vědecky prokázaných faktech z řady disciplín (rehabilitace, psychologie, neurovědy, lékařství, speciální pedagogiky, výživy apod.). Vychází mimo jiné z poznatků, že nervový systém je schopný se neustále adaptovat, že struktura mozku je tvarována vlivem stimulace, kterou mozek dostává - mozek je tedy schopen se zotavit z chorob a úrazů. Využívá pohyb, podpořený správnou výživou jako podnět ke zlepšení zpracování informací, ovlivňuje biochemickou rovnováhu v těle a pomáhá tvarovat vlastní strukturu mozku.

HANDLE nabízí jednoduché pohybové aktivity, jež vyžadují pouze několik jednoduchých pomůcek a kterými je možné zlepšit funkce nervového systému a proces učení.

Rozšíření pedagogického vzdělání

  1. Úvod do HANDLE přístupu - kurz 1. stupně
  2. Rekvalifikace Instruktor fitnessr -  získání odborné kvalifikace
  3. Muzikoterapie - kurz - akreditace MPSV ČR
  4. Montessori 0-3
  5. Montessori 3-6
  6. Montessori doma
  7. Diplomový kurz Montessori akreditace MŠMT ČR ("Úvod do Montessori" a "Montessori pedagogika 2-6" - mohu působit v Montessori zařízeních.)

Nějaké zajímavé projekty, kterých jsem se zúčastnila

IROP - Vybudování nové mateřské školy v Mohelnici

Téma projektu: Vzdělávání

Zahájení projektu: 1.3.2017

Konec projektu 30.6. 2022

Na provoz Dětské skupiny nečerpáme dotace.